CZASOWE ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI DOMÓW I KLUBÓW SENIORA

Szanowni Mieszkańcy, przypominamy, iż zgodnie z Decyzją Wojewody 'Warmińsko Mazurskiego nr PS-IV.940.38.2021 z dnia 10 grudnia 2021 roku w okresie od 20 grudnia 2021 roku do 9 stycznia 2022 roku na terenie całego województwa warmińsko —mazurskiego ulegają czasowemu zawieszeniu działalności w dziennych domach I klubach seniora, w tym w placówkach działających w ramach Programu „Senior+” oraz w środowiskowych domach samopomocy. wynika z przepisów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych.

Komentowanie jest wyłączone.