Dni Morza

DSC_0601W dniu 27.06.2015 pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy „Bratek” promowali nasz Dom podczas Ostródzkich Dni Morza. W  ramach promocji odbyły się pokazy rękodzieła, wystawa prac naszych uczestników, a także słodki poczęstunek. Chętni mogli ponadto dokonać pomiaru ciśnienia.
Impreza zorganizowana została w ramach projektu „Otwarcie na partnerstwo – długofalowe inwestowanie we współpracę międzysektorową”, w którym oprócz naszego Domu udział biorą SIM RzeczJasna, Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Ostródzie, Szkoła Podstawowa nr 2 im. G. Gizewiusza w Ostródzie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Miasta Ostróda.

DSC_0633 DSC_0615 DSC_0603 DSC_0651 DSC_0604 DSC_0656

Komentowanie jest wyłączone.