WALENTYNKI – ,,BAWIMY SIĘ RAZEM „

Dni11.02.2015 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy ,,Bratek” odbyła się impreza Walentynkowa pod hasłem ,,Bawimy się razem”. W spotkaniu udział wzięli: zastępca Burmistrza Miasta Ostródy Pan Norbert Gesek, Przewodniczący Komisji Pomocy Społecznej ds. Osób Niepełnosprawnych, ds. Rodziny i Zdrowia Pan Marek Skaskiewicz, Pani dr Ewa Szudzińska oraz przedstawiciele władz samorządowych. Na spotkanie licznie przybyli uczestnicy, ich rodziny oraz opiekunowie. Gościliśmy także przedstawicieli ze Środowiskowego Domu Samopomocy ,,Ostoja” oraz Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy. Jedną z głównych atrakcji była prezentacja multimedialna dotycząca Naszego Domu przed i po przeprowadzonym remoncie. Imprezę walentynkową otworzył Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy ,,Bratek” Pan Zenon Ryszard Kastrau, który powitał wszystkich zaproszonych gości i uczestników. Życzył dobrej i miłej zabawy oddając głos zastępcy Burmistrza Miasta Ostródy Panu Norbertowi Gesek oraz Panu Markowi Skaskiewicz, którzy złożyli życzenia oraz wręczyli nagrody i dyplomy uczestnikom. Po wręczeniu upominków odbyła się zabawa taneczna połączona wieloma konkursami pod kierunkiem Pani Sylwii Jaworskiej- Balewskiej. W przerwie pomiędzy zabawami muzyczno-ruchowymi odbył się poczęstunek. Spotkanie przebiegło w miłej, serdecznej i ciepłej atmosferze, która udzieliła się wszystkim uczestnikom spotkania.

Komentowanie jest wyłączone.