Zasady przyjęcia do ŚDS

Wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy składa się do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie, ul. Olsztyńska 2. Do powyższego wniosku dołącza się zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o ogólnym stanie zdrowia, a także orzeczenie o niepełnosprawności.

Wszelkich informacji o zasadach przyjęcia oraz pobytu w domu udzielają na bieżąco pracownicy domu w godzinach funkcjonowania placówki lub telefonicznie pod nr  tel. 89 646 93 34.

Druki do pobrania:

Zaświadczenie lekarskie Wniosek

 

Komentowanie jest wyłączone.