Sale zajęciowe

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostródzie jest ośrodkiem wsparcia dziennego, który realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej udzielając oparcia społecznego osobom dorosłym z zaburzeniami psychicznymi. Dom jest placówka typu A, B, C, co oznacza, iż świadczy on usługi na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym.

Dom zapewnia miejsca dla 60 osób, mających trudności z kształtowaniem stosunków
z otoczeniem.

Cel główny Domu realizowany jest poprzez:

- zapewnienie uczestnikom dziennego pobytu i opieki oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych i zdrowotnych,

- zapewnienie oparcia społecznego,

- prowadzenie zajęć wspierająco

– aktywizujących, a w szczególności treningów funkcjonowania w codziennym życiu oraz treningów umiejętności interpersonalnych,

- rozwijanie zainteresowań, umożliwienie rozwoju kulturalnego uczestników,

- prowadzenie poradnictwa specjalistycznego,

- zabezpieczenie posiłków uczestnikom w ramach treningu kulinarnego,

- działania służące integracji ze społeczeństwem,

- korzystanie z treningów samoobsługi i umiejętności społecznych,

- terapię ruchową,

- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,

- terapię zajęciową dostosowaną do indywidualnych możliwości, potrzeb oraz zainteresowań,

Sale zajęciowe:

Zajęcia praktyczne

Zajęcia praktyczne
W tej sali uczestnicy uczą się zasad pracy oraz zajmują się wytwarzaniem różnego rodzaju wytworów rękodzielniczych z drewna i materiałów drewnopodobnych.

Zajęcia kulinarne

Zajęcia kulinarne
W sali tej uczestnicy uczą się samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego oraz przygotowywania różnych potraw.

Zajęcia ruchowe

Zajęcia ruchowe
W sali tej uczestnicy mają możliwość rehabilitacji w zakresie niezbędnym dla poprawy ogólnego stanu zdrowia oraz poprawy kondycji fizycznej.

Rozwój zainteresowań

Rozwój zainteresowań
W tej sali uczestnicy mają możliwość poznania różnych form spędzania czasu wolnego oraz rozwoju zainteresowań i pasji.

Zajęcia kreatywne

Zajęcia kreatywne
W tej sali uczestnicy mogą realizować swoje pasje sportowe oraz relaksować się w ramach tzw. zajęć własnych.

Zajęcia plastyczne i wikliniarskie

Zajęcia plastyczne i wikliniarskie
W sali tej uczestnicy zajmują się różnymi formami działalności plastycznej z wykorzystaniem różnych metod plastycznych. W pomieszczeniu tym prowadzone są również warsztaty wikliniarskie.

Zajęcia rękodzieła

Zajęcia rękodzieła
W sali rękodzieła wykonywane są różnego rodzaju dekoracje i ozdoby. Uczestnicy szyją, haftują wykorzystują zdolności manualne i doskonalą swoje umiejętności.

Zajęcia komputerowe

Zajęcia komputerowe
W sali komputerowej uczestnicy zgłębiają tajniki informatyki oraz mają swobodny dostęp do internetu i usług multimedialnych.

Sala Doświadczania Świata

Sala Doświadczania Świata
W sali doświadczania świata uczestnicy mają możliwość wypoczęcia przy muzyce relaksacyjnej oraz poznania różnych zjawisk fizycznych.

Gabinet pielęgniarki / Pokój wyciszenia

Gabinet pielęgniarki / Pokój wyciszenia
W tej sali prowadzona jest profilaktyka prozdrowotna połączona z możliwością wyciszenia się.

Kącik Czytelniczny

Kącik Czytelniczny
W tej sali uczestnicy mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań czytelniczych.
Skip to content